E–SHOP

KnihyKronika

Kronika

Velká a důstojná kniha v pevné vazbě z kvalitního potahového materiálu, který vydrží časté a dlouhodobé užívání.

Povinnost vést kroniku obcí je stanovena zákonem. Zákonem však není určen formát kroniky. My Vám nabízíme provedení kroniky, které je velmi reprezentativní a pohodlné na ruční vepisování. Povinnosti kronikáře, náměty a inspiraci pro vedení kroniky obce najdete v naší knize „Jak vést kroniku obcí a měst“.

KRONIKA má pevnou vazbu s potištěným hřbetem, zlatý nápis formou ražby. Potah je vzhledu strukturované kůže v barvě tmavohnědé. Rozměr velké knihy je 242 × 330 mm. Uvnitř je 300 stran silnějšího papíru (140 g) se dvěma stužkami na zakládání. Na první vnitřní straně je vytištěn název „KRONIKA“, pod název si úřad dopíše a orazítkuje vlastníka knihy, datum zavedení a jméno kronikáře. Zbývají strany jsou prázdné, bílé, určené k zápisům.

Navíc Vám nabízíme potisk s označením Vaší obce na desky pod nápis KRONIKA. Cenu potisku s Vámi projednáme individuálně a bude se pohybovat kolem 490 Kč podle počtu písmen a náročnosti ražby.

Kód produktu: kni_091
Cena: 749 Kč

Pamětní kniha

Pamětní kniha

Velká a důstojná kniha v pevné vazbě z kvalitního potahového materiálu, který vydrží časté a dlouhé užívání.

PAMĚTNÍ KNIHA Vám poslouží k zápisu významných událostí, návštěv, zajímavých postřehů Vašich občanů i hostů. Vhodně bude reprezentovat každou organizaci při zapisování událostí, výročí, jubilantů, absolventů a účastníků.

PAMĚTNÍ KNIHA je jistě nezanedbatelnou součástí Vámi spravovaných historických a kulturních objektů pro zápis návštěvníků. Měla by být nejen v budově obecního (městského) úřadu, ale také v mateřské škole a základní škole, v organizovaných spolcích. Hodí se do každého společenského zařízení.

PAMĚTNÍ KNIHA má pevnou vazbu s potištěným hřbetem, zlatý nápis formou ražby. Potah je kvalitní imitace kůže v barvě tmavohnědé. Rozměr velké knihy je 242 × 330 mm. Uvnitř je 300 stran silnějšího papíru (140 g) se dvěma stužkami na zakládání. Na první vnitřní straně je vytištěn název „PAMĚTNÍ KNIHA“, pod název si úřad dopíše a orazítkuje vlastníka knihy a datum zavedení. Zbývající strany jsou prázdné, bílé, určené k zápisům.

Navíc Vám nabízíme potisk s označením Vaší obce a instituce na desky pod nápis PAMĚTNÍ KNIHA. Cenu potisku s Vámi projednáme individuálně a bude stanovena podle počtu písmen a náročnosti ražby v rozsahu kolem 490 Kč.

Kód produktu: kni_092
Cena: 749 Kč

Rodinná kronika

Rodinná kronika

Rodinná kronika je velká, krásná, reprezentativně provedená kniha v pevné vazbě. Slouží k zapisování významných informací a událostí z rodinného života po dobu 50 roků. Každý rok se do kroniky zapisuje na čtyři strany. Z toho dvě jsou předtištěné k doplnění textu typu: … narodil se, zemřel v rodině, životní jubilea, rodinná dovolená … a dvě volné strany pro daný rok k individuálnímu zápisu. V úvodu kroniky jsou strany a nápověda pro sestavení RODOKMENU obou manželů. Vnitřní listy kroniky mají barevný podtisk, ornamentální rámeček a na každé straně je uvedeno moudré motto. Listy tvoří silný papír, na který se dobře píše a je odolný vůči častému používání. Začít psát rodinnou kroniku lze kdykoliv, ročník není předtištěn. Rodinná kronika je originálním dárkem při vstupu do manželství a také ke všem výročím sňatku, jehož hodnota bude narůstat uplynutím času. Reprezentativní provedení, pevná vazba A4, barevná laminovaná obálka, barevný vnitřek, 208 stran.

Kód produktu: kni_093
Cena: 549 Kč

Jak vést kroniku obcí a měst

Jak vést kroniku obcí a měst

Autor: Lidmila Šotnarová, PhDr. Marie Kašubová, Růžena Gošová

Knížka je určena starostům obcí a kronikářům. Pomůže v naplnění náročné zákonné povinnosti „vést kroniku obce“. V knize najdete krásná slova o důvodech vedení kronik, o historii kronikářství na našem území, současnou i minulou právní úpravu o kronikách, inspirativní ukázky a náměty z jiných kronik současnosti i minulosti. Důležité jsou informace o formálním vzhledu kroniky a nových možnostech vedení kroniky. Na titulní straně obálky je dosud nepublikovaná kresba Alfonse Muchy z r. 1927, kterou namaloval do kroniky města Ivančic. Pevná vazba, formát A4, barevná laminovaná obálka, barevný vnitřek, 88 stran.

Kód produktu: kni_094
Cena: 549 Kč

Lidové písně a vánoční koledy

Lidové písně a vánoční koledy

Obsáhlý zpěvník krásných a známých lidových písní a koled z Čech a Moravy v hudební úpravě autorky Věry Krčálové pro klavír a kytaru. Krásná vázaná kniha s ilustrací známé malířky Vlasty Švejdové obsahuje notový záznam a texty písní. Celkem 91 lidových písní a 26 koled. Zpěvník doporučujeme pro obohacení vašeho hudebního repertoáru. Klavírní doprovod je snadno zvládnutelný. Formát A4, pevná vazba, 96 stran.

Kód produktu: kni_095
Cena: 189 Kč

Účetnictví

Účetnictví

Autor: Ing. Dagmar Preislerová

Obsáhlá a podrobná publikace je určena studentům středních škol, podnikatelům a široké veřejnosti. Učebnice účetnictví názorně vysvětluje principy všech základních oblastí účtování v daňové evidenci i účetnictví na příkladech. Svým rozsahem učebnice pokrývá výuku dvou a více ročníků středních škol. Obsahuje několik základních výkladových celků:
• úvod do účetnictví, jeho funkce, přehled o účetních dokladech, o majetku podniku a o historii účetnictví
• základy daňové evidence
• základy účetnictví ve zjednodušeném i plném rozsahu
• základy vnitropodnikového účetnictví
• základy účtování v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích, příspěvkových organizacích. 

Učebnice obsahuje názorná schémata, číselné řešení úloh a je doplněna přehledem souvztažností. Formát A5, brožovaná vazba, barevná laminovaná obálka, uvnitř jedna barva, 300 stran.

Kód produktu: kni_096
Cena: 249 Kč

Ekonomika

Ekonomika

Autor: Ing. Dagmar Preislerová

Učebnice je určena pro studenty středních škol, podnikatele a širokou veřejnost. Moderní ekonomická učebnice vysvětluje názorně a populárně všechny základní oblasti ekonomiky a průběh ekonomických činností na příkladech. Obsahuje také kapitoly o tržní ekonomice, založení podniku, majetku podniku, marketingu, managementu, daňové soustavě, peněžním a kapitálovém trhu, finanční analýze hospodaření podniku. Najdete zde praktický návod na výpočet mezd, analýzu vývoje kurzu cenných papírů na burzách, návod na výpočet jednotlivých daní v aktuálním znění. Obsahuje také číselné řešení úloh a příkladů. Učebnice je doplněna slovníčkem cizích termínů. Obsáhlá učebnice rozsahem pokrývá výuku dvou a více ročníků. Formát A5, barevná laminovaná obálka, uvnitř jedna barva, 210 stran.

Kód produktu: kni_097
Cena: 229 Kč

S moudrými o životě

S moudrými o životě

Sestavila: Eva Sládková

108 stran citátů, krásných slov a moudrých myšlenek slavných osobností. Kritériem pro výběr citátů byla moudrost, laskavost a síla myšlenky. Citáty jsou tematicky uspořádané do kapitol:
o umění žít, o dětech, o mládí a dospívání, o lásce a přátelství, o dobru a zlu, o moudrosti a hlouposti, o mládí a stáří, o loučení. Moudrá slova jsou inspirací a odpovědí na mnohé důležité otázky. Pevná vazba, formát A6, barevná laminovaná obálka, vnitřní listy jedna barva, 108 stran.

Kód produktu: kni_098
Cena: 149 Kč

S moudrými o ženách a mužích

S moudrými o ženách a mužích

Sestavila: Eva Sládková

112 stran citátů, krásných slov a moudrých myšlenek slavných osobností. Citáty jsou tematicky uspořádané do kapitol: o ženách, o mužích, o lásce, o manželství, o penězích, o úspěchu, o umění jednat s lidmi atd. Moudrá slova jsou zábavou, inspirací a odpovědí na mnohé důležité otázky. Pevná vazba, formát A6, barevná laminovaná obálka, vnitřní listy jedna barva, 112 stran.

Kód produktu: kni_099
Cena: 149 Kč